พิษณุโลก กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเดินทางมายื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัด

0
246
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

พิษณุโลก กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเดินทางมายื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดิษณุโลก และประธานสภาเกษตรพิษณุโลก นำโดย กำนันสมยงค์ จ้อยทอง กำนันตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางระกำ มวลชนจำนวน 130 คน เนื่องจากรับความเดือดร้อนต้องส่งหนี้ ธกส.จำนวน 4 งวด เพื่อให้ รัฐบาล พักชำระหนี้ ธกส.ทั้งต้นทั้งดอก เป็นเวลา 3 ปี โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนรับหนังสือ ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรพิษณุโลกรับหนังสือ จากกลุ่มเกษตรกร. ผู้แทนเกษตรกรพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, นายสำอางค์ พึ่งสถิตย์ ผู้อำนวยการ ธกส.จังหวัดพิษณุโลก นายอธิปไตย ไกรราช หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพิษณุโลก
นายวรวงศ์ พงศ์บุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ในส่วนของประธานสภาเกษตร พิษณุโลกจะทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป ////

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว