จ.ราชบุรี/ขนส่ง​ จ.ราชบุรี​ ร่วมกับหอการค้า​ จ.ราชบุรี​ ประชุมชี้แจ้งแนวทางโครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งสถานีจนส่งสินค้าของ จ.ราชบุรี.

0
282
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.ราชบุรี/ขนส่ง​ จ.ราชบุรี​ ร่วมกับหอการค้า​ จ.ราชบุรี​ ประชุมชี้แจ้งแนวทางโครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งสถานีจนส่งสินค้าของ จ.ราชบุรี.
ที่ห้องประชุมโรงแรม​ ณ.เวลา​ อ.เมือง​ จ.. ราชบุรี​ นายชยาวุธ​ จันทร​ ผวจ.ราชบุรี​ เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า​ จ.ราชบุรี​ โดยมีนางชริตว์จาร์ คล่องการยิง​ ขนส่ง​ จ.ราชบุรี​ กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหอการค้า​ จ.ราชบุรี​ เปิดปีะชุมชี้แจงโครงการมีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้​ โดยมีการบรรยายเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวของการสู่โลกการเปลี่ยนแปลง​ Digital.Disruption. โดยรองศาสตราจารย์​ โร.วันชัย​ รัตนวงษ์​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย​ ทั้งนี้เพื่อให้มีความเตรียมพร้อมกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและศึกษาทบทวนคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าและเส้นทางในจังหวัดราชบุรีกลุ่มภาคตอนล่าง​ 1​ และภาคตะวันตกเชื่อต่อการขนส่งทุกรูปแบบอีกทั้งยังเป็นการกำหนดที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป.

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ​ จ.ราชบุรี