จ.หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนชื่อดังของจังหวัดหนองคาย พร้อมรับการเปิดเรียนแล้วพรุ่งนี้ ไร้กังวลไวรัสโควิด-19 ระบาดอีกรอบ

0
419
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนชื่อดังของจังหวัดหนองคาย พร้อมรับการเปิดเรียนแล้วพรุ่งนี้ ไร้กังวลไวรัสโควิด-19 ระบาดอีกรอบ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เผย มีความพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้แล้ว ไร้กังวลหากไวรัสกลับมาระบาดหนักอีกรอบ มั่นใจเตรียมระบบการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยคุณภาพ เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว โดยครูและผู้บริหารโรงเรียนได้ปรับตัวรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งการเตรียมาตรการคัดกรองด้านสุขภาพ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จุดแสกนไทชนะ ซึ่งนักเรียนทุกคน รวมทั้ง ครู อาจารย์ จะต้องสวมใสหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดเจลแอลกอฮอร์ อ่างล้างมือบริการทุกจุดภายในสถานศึกษา และดำเนินการตามข้อปฎิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)อย่างเคร่งครัดด้วย
จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างเด็กเข้าเรียนไม่เกิน 20 คนต่อห้องโรงเรียนสามารถบริหารจัดการแบ่งสลับวันมาเรียนได้ แต่วันนี้เทางโรงเรียนมีความพร้อมเปิดเรียนแล้วอย่างแน่นอน ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและมีการทดสอบระบบการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์มาในช่วงปิดภาคเรียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลหากจะมีโรคระบาดของไวรัสโดวิด-19 อีกรอบ
ทางโรงเรียนและคณะครู ได้หารือแนวทางร่วมกัน การปรับตัวของครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเชื่อมต่อกับนักเรียนได้ ส่วนการผสมผสานระหว่างการเรียนที่โรงเรียนกับการเรียนออนไลน์ก็ไม่น่าเป็นกังวล คือ การแบ่งเวลาเข้าเรียนของโรงเรียน ที่มีนักเรียนจำนวนมาก ทางโรงเรียนได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ร่วมมือร่วมใจกันจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติ COVID-19 และก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปพร้อมกัน:ฤาษีลภ-ปวีณา/จ.หนองคาย