พะเยา โค้งสุดท้ายส่องเลขเด็ด ลูกแก้วพญานาค หลวงพ่อศิลา กลางกว๊านพะเยา

0
86
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

พะเยา โค้งสุดท้ายส่องเลขเด็ด ลูกแก้วพญานาค หลวงพ่อศิลา กลางกว๊านพะเยา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดพะเยาพากัน นำดอกไม้ธูปเทียนพวงมาลัย นั่งเรือพาย จากท่าเรือโบราณ ไปยังวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา เพื่อ กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อศิลา ที่พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2019 – 2029 ใช้เวลาในการสร้างกว่า 10 ปี อายุ 544 ปี ที่ตั้งอยู่บนแท่น วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา พร้อมกับได้ พากัน ใช้สายตาเพ่งเล็งจ้องมองดูลูกแก้วสีใส ที่ข้างในมีพญานาคราช ขดตัวชูหัวอยู่ข้างในลูกแก้ว ที่วางบนฐานรองอยู่ตรงบริเวณหน้าตักพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลา เพื่อส่องหาโชคลาภเลขเด็ด ในลูกแก้ว เพื่อนำไปเสี่ยงโชค ซื้อสลากกิน กินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1ก.ค.2563 นี้

จากการสังเกตพบว่าได้มีบรรดานักท่องเที่ยวได้นั่งเรือพายจากท่าเรือมายังวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยาโดยนำดอกไม้ธูปเทียน พวงมาลัยนำมากราบไหว้หลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทราย ปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน มีอายุ 544 ปี ที่ประดิษฐานอยู่บนแท่นวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา เพื่อขอโชคลาภและขอพร ซึ่งต่างก็มุ่งหวังว่าจะได้โชคลาภ พ่อหลวงพ่อศิลาท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครอง และ ให้โชคลาภ แก่ผู้ที่เลื่อมใสกราบไหว้บูชา ตลอดจนผู้ที่มาบนบานศาลกล่าวขอให้ท่านช่วยเหลือ ซึ่งต่างก็ไม่ผิดหวังได้ดังสมความปรารถนา และมักจะ กลับมากราบไหว้และขอโชคลาภกัน เป็นประจำ

สำหรับ วัดติโลกอารามสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2019 – 2029 ใช้เวลาในการสร้างกว่า 10ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าติโลกราช เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านนา ต่อมาวัดติโลกอาราม ได้มีการฟื้นฟู ขึ้นมาใหม่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน อยู่กลางกว๊านพะเยา จนถึงทุกวันนี้รวมอายุปัจจุบัน 544 ปี โดยมี พระพุทธรูป หินทรายหลวงพ่อศิลา ตั้งประดิษฐานบนแท่น วัดติโลกอาราม เพื่อให้สาธุชนเข้ามาสักการะกราบไหว้บูชา ขอพรและขอโชคลาภ กันทุกวัน โดยการนั่งเรือพาย มากราบไหว้ ที่วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ดังกล่าว

ขณะที่ผู้มากราบไหว้ ขอพรหลวงพ่อศิลาแล้ว ต่างก็ได้พากัน เพ่งมองดูลูกแก้วใสที่ข้างในมีพญานาคราช อยู่ข้างใน ที่วางอยู่ หน้าตัก หลวงพ่อศิลา บางคนมองเห็น เป็นตัวเลขในลูกแก้วพญานาคราช บางคนก็เอาอายุหลวงพ่อศิลา 544ปี บางคนก็เอาปี พ.ศ. 2019 – 2029 ในการสร้าง 10 ปี เพื่อนำไปเสี่ยงโชค ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้