จ.จันทบุรีเตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

0
54
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.จันทบุรีเตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันนี้ ( 1 ก.ค.63 ) ที่วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดจันทบุรี นายสุนิติ พรายศรี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง พร้อมคณะได้เดินทางมาเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมจุดเตรียมพร้อมรับเสด็จ และ ประชุม ทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจะเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก