บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกแบบNEW normal นักเรียนตื่นเต้น คึกคักขณะที่ โรงเรียนเผยมั่นใจป้องกันสถานการณ์โควิดได้100เปอร์เซนต์

0
88
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกแบบNEW normal นักเรียนตื่นเต้น คึกคักขณะที่ โรงเรียนเผยมั่นใจป้องกันสถานการณ์โควิดได้100เปอร์เซนต์
วันที่ 1กรกฏาคม 2563 เวลา 08.00 น .ที่โรงเรียนบ้านสากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส​ เปิดเทอมวันแรกผู้ปกครองต่างส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยมีการสวมหน้ากากทั้งผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและจุดแรกล้างมือด้วยเครื่องอัตโนมัติป้องกันการสัมผัส จุดที่2 เดินผ่านเหยียบยาฆ่าเชื้อ จุดตรวจที่3อุปกรณ์ เช่น หน้ากากอนามัย3ชิ้น ผ้าเช็ดปาก แอลกอฮอล์ ที่ทุกคนต้องนำมาโรงเรียน และจุดท้ายเข้าจุดวัดอุณหภูมิแสกนวัดไข้ด้วยเครื่องวัดไข้​ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ก่อนเข้าห้องเรียน โดยห้องเรียนมีระยะห่าง จำนวนนักเรียนลดลงครึ่ง เช่นมีนักเรียน 50คน ลดลงเหลือ 20-25 คน
นางสาวดวงใจ​ แดงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ เปิดเผยว่า โต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร​ รวมทั้งในห้องเรียน ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดการเรียนการสอน ทางด้านผู้ปกครองต้องล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องเรียน ทางโรงเรียนได้ทำตามเงื่อนไข​ ระเบียบมาตราการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โรงเรียนบ้านสากอเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทุกคนต้อง สวมแมส เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน​ ปกติห้องเรียนขนาด8คูณ8 สามารถเข้าเรียนได้ 40 คน เนื่องจากต้องรักษามาตรการระยะห่าง จัดโต๊ะเรียนให้นั่งได้เพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนของนักเรียน ให้นักเรียนสลับกันมาตามสายชั้นเรียน โดยเรียนสัปดาห์ละ6 วัน วันจันทร์ พุทธ ศุกร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3-5 วังอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่2 -4-6 การมาเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม กลุ่มละ3 วัน การแบ่งห้องเรียน จำนวน 20-25 คน ระยะห่างอย่างน้อย 1เมตร ทำความสะอาดอุปกรณ์และการล้างมือของนักเรียนให้ทำทุกชั่วโมงก่อนทำการสอน มีการวัดอุณหภูมิร่างกายจะทำการวัด2ครั้งคือ ก่อนเข้าโรงเรียนตอนเช้า และก่อนขึ้นภาคเรียนตอนบ่าย และ เพิ่มจุดทิ้งขยะตามอาคารเรียน
อีกด้วย