“เทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนางขนิษฐา นุตตะระ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

0
73
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

“เทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนางขนิษฐา นุตตะระ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษาระดับกลาง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง”
วันนี้ (1 ก.ค. 63) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง, จ.ส.อ ธีระศักดิ์ อุปละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนางขนิษฐา นุตตะระ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษาระดับกลาง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีนายชุวัท สายเกษม ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลเวียงยอง มาร่วมส่งในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้
*************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน