อำเภอเมืองน่าน จัดกิจกรรมตามโครงการชาวเมืองน่านร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษา

0
104
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

อำเภอเมืองน่าน จัดกิจกรรมตามโครงการชาวเมืองน่านร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษาปฏิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานจัดกิจกรรมตามโครงการชาวเมืองน่านร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ปฏิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 โดยมีพระครูสิริ นันทวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนมูล เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 10 ตำบลร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ผู้สื่อข่าวรายงานพิ่มเติมว่านายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดรถขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดต่างๆจำนวน 10 วัด 10 ตำบลอีกด้วย ซึ่งในวันนี้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ปลัด อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก่อนการประชุม นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ได้มอบรางวัลคนดีศรีเมืองน่าน(ประเภทสื่อมวลชนดีเด่น)ให้กับนายบุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ผู้สื่อข่าวนสพ.ไทยนิวส์ ประจำจังหวัดน่าน และนายไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์ สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ผู้สื่อข่าว 77 ประจำจังหวัดน่าน / บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน