มอบบ้านตามโครงการ “กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2563”

0
178
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม เวลา 15.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานส่งมอบบ้านตามโครงการ “กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2563” โดยมี นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานการส่งมอบบ้านตามโครงการ ฯ ” ดังกล่าวให้ แก่นายบุญเสริม ปั่นปิ่น บ้านเลขที่ ๑๗๗/๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอ ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และปลอดภัยพร้อมทั้งสืบสานโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป้นพระราชกุศล พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดจำนวนหนึ่งให้แก่ครอบครัวของนายบุญเสริม ปั่นปิ่น ซึ่งมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจพร้อมส่งมอบบ้าน ฯ ทั้งนี้มีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตะโก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก ร่วมให้การต้อนรับ