นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

0
79
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และมหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งสองจังหวัด และผู้บริหารมหาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิดจ.ราชบุรี