พิษณุโลกมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลบ้านกร่าง

0
87
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

พิษณุโลกมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลบ้านกร่าง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2,018 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี ว่าที่ ร.ต. ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง, นายอนุชิต โมลา กำนันตำบลบ้านกร่าง, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่ และผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว