นครนายก จเรกอ.รมน.ตรวจพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุ

0
97
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

นครนายก จเรกอ.รมน.ตรวจพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุ
ชุดตรวจจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก
ที่ห้องประชุมนางรองชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก สำนักจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พลตรี อรชัย บุญสุขจิตเสรี ผู้ช่วยจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะตรวจการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก และประชุมชี้แจงข้าราชการที่บรรจุปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ประกอบด้วยพลเรือน ตำรวจ ทหาร มีเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษา จำนวน ๔๖ ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีพันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ และตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ “รักษ์ร่วมใจ” กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ณ แปลงเพาะปลูก ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ก่อนเดินทางกลับ
สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก