โผโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ 36 ตำแหน่งมีดังนี้

0
3128
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

โผโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ 36 ตำแหน่งมีดังนี้