นายอำเภอนักพัฒนาลงพื้นที่ให้กำลังใจ ประชาชนที่มาคัดเลือกทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0
156

นายอำเภอนักพัฒนาลงพื้นที่ให้กำลังใจ ประชาชนที่มาคัดเลือกทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และพบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา