สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ

0
124
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี โดยมี นายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ/ตัวแทนภาคเกษตรกรเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ภายในงานมีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการส่งออก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จำนวน 20 คูหา และการสัมมนา ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 -ถึง 21.00 น. ด้วย

ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
จ.ราชบุรี