เปิดตลาดต้องชม ท่าเรือคลองคาง “ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน”

0
408
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เปิดตลาดต้องชม ท่าเรือคลองคาง
“ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน” วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นางวรรณภรณ์ เกตุทัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานเปิดงาน “ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน”ณ ตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองๆ จังหวัดนครสวรรค์
นายชัชวาลย์ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ โดยมี นายประดิษฐ ภู่พัด
พาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ต่อจากนั้นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรต่างๆ
เดินเยี่ยมชมและพบปะผู้ค้าผู้ประกอบการ
ในตลาดท่าเรือคลองคาง และงาน “ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน”
ถือว่าเป็นตลาดที่ใกล้ตัวจังหวัดนครสวรรค์มากและได้รับความสนใจจากประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อของกัน ตลาดก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าระดับ OTOP ชั้นดี