“เปิดตลาดต้องชม ท่าเรือคลองคาง “ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน”

0
361
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“เปิดตลาดต้องชม ท่าเรือคลองคาง “ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน”

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นางวรรณภรณ์ เกตุทัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดงาน “ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน”ณ ตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ โดยมี นายประดิษฐ ภู่พัด
พาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

ต่อจากนั้นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรต่างๆ เดินเยี่ยมชมและพบปะผู้ค้าผู้ประกอบการในตลาดท่าเรือคลองคาง และงาน “ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน”ถือว่าเป็นตลาดที่ใกล้ตัวจังหวัดนครสวรรค์มากและได้รับความสนใจจากประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อของกัน ตลาดก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าระดับ OTOP ชั้นดี!!

##############################