จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อำเภอเมือง ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
116
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อำเภอเมือง ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครนครสวรรค์
โดยมีประชาชนจิตอาสา นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 31 เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เก็บกวาด ล้างถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณโดยรอบ ให้สะอาด สวยงาม