พิธีมอบเกียรติบัตร”แม่ ตัวอย่าง”สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค

0
75
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตร”แม่ ตัวอย่าง”สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ไฮส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ถ.รามอินทรา
กรุงเทพฯ…
หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE
และ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร”แม่ตัวอย่าง”ประจำปีพุทธศักราช 2563
ของ”สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค”
โดยนายสุรเทพ
ตั๊นประเสริฐ นายกสมาคมคนของแผ่นดิน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร”แม่ตัวอย่าง”ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยสมาคมคนของแผ่นดิน เป็นสมาคมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ
ซึ่งได้พิจารณาบุคคล “แม่ตัวอย่าง”เข้ารับรางวัลหลายท่านซึ่งในโอกาสนี้ โดยมีท่านอาจารย์ทิพย์วิภา
ธิรพรพงษ์ศิริ ครู
วิชาเอกภาษาต่างประเทศ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนธัญบุรี(สพม.4) อำเภอธัญญะบุรี จังหวัดปทุมธานี (ภรรยาท่าน ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงศ์ศิริ ผอ.โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม)ได้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วย…