เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบทุนมูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

0
122

เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบทุนมูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 600 ทุนๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท และนักเรียนที่ได้รับโควตาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 384,000 บาท โดยนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์