“สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA)จับมือ UNESCO องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ นำมวยไทยสู่ชุมชนคลองเตยเพื่อเป็นสี่อการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยใช้ลานมวยครูเสือเป็นสถานที่เปิดงาน !!

0
834

“สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA)จับมือ UNESCO องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ นำมวยไทยสู่ชุมชนคลองเตยเพื่อเป็นสี่อการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยใช้ลานมวยครูเสือเป็นสถานที่เปิดงาน !!

เมื่อเวลา 10.00 น.วันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 63 ในการนี้ พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร อดีตผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสำคัญแก่แผนงานและโครงการร่วมระหว่าง IFMA กับ UNESCO เป็นพิเศษโดยได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานร่วมกับ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุนรรณ และร่วมชมกิจกรรมการแสดงและการเรียนรู้มวยไทยเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนจากศูนย์อพยพและจากสำนักงานผู้ลี้ภัยเมือง และมี นางสาวสุปราณี คุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒาการกีฬาแห่งชาติ,นายพิชิตชัย รัชตามพร เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกีฬา, ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรม ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการกีฬาเข้าร่วมงานอีกด้วยในขณะเดียวกันองค์การยูเนสโกัก็ส่ง Julia Gonvlnden และสำนักงานผู้ลี้ภัยเมืองส่ง กรแก้ว พิเมย มาร่วมในงาน

พลเอกอุดม แถลงในโอกาสการบันทึกภาพไปเผยแพร่ทั่วโลกว่ารู้สึกภูมิใจที่มวยไทยวัฒนธรรมไทยได้รับเลือก จากองค์การยูเนสโก้เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของมวลมนุษย์ชาติโดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้อพยพ!!

################################