“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู”บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 10เครื่องให้โรงเรียนประชาบูรณะวิทยาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน!!

0
130

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู”บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 10เครื่องให้โรงเรียนประชาบูรณะวิทยาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน!!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 1ก.ย.63 เวลา12.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วย นายณัฐกิจ สมานมิตร กรรม การอิสลามประจำ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางเข้าพบปะและติดตามการใช้งานของเครื่องคอม พิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องที่ได้รับบริจาคจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”มูลนิธิพระราหู” เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 ที่ผ่านมา

โดยมีนางสาว ศิริรัตน์กลั่นวารีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบูรณะวิทยาพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและบรรยายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูและนักเรียนซึ่งได้นำไปติดตั้งไว้ในห้องเรียน และได้นำชมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีความต้องการโต๊ะเก้าอี้สำหรับให้เด็กนักเรียนจำนวน 105 คน นั่งรับประทานอาหาร เนื่องจากของเดิมชำรุด จากการใช้งานเป็นเวลานาน ผู้ใจบุญสนใจจะให้การช่วยเหลือติดต่อได้ที่ โทร 080-6595734 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################