“บก.ตม.1 บริการเชิงรุกออกหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile service) เสริมช่วงวันหยุด สร้างความประทับใจต่างชาติ!!

0
388

“บก.ตม.1 บริการเชิงรุกออกหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile service) เสริมช่วงวันหยุด สร้างความประทับใจต่างชาติ!!

วันนี้ 12 ก.ย.63 เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/โฆษก บก.ตม.1 เปิดเผยว่า ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1,พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ รอง ผบก.ตม.1 นำโดย พ.ต.อ.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม ผกก.1 บก.ตม.1,พ.ต.อ.ชูวงษ์ อุทัยสาง ผกก.2 บก.ตม.1,พ.ต.ท.หญิง พรชนก เพชรกาฬ รอง ผกก.1 บก. ตม.1 พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ ดวงแก้ว สว.กก.1 บก. ตม.1.,พ.ต.ท.หญิง สุวพร จันทน์เทศ สว.กก.2 บก.ตม.1และคณะเจ้าหน้าที่งาน Re-entry ได้ออกให้บริการนอกสถานที่ (Mobile service) ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ให้แก่คณะครู นักเรียน และผู้ติดตามที่มีความประสงค์ในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชาอาณาจักรอีก ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา เขตบางนา และให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน ผู้ติดตามที่เข้ามาในประเทศไทย ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แบบถึงที่นอกเวลาราชการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ บก. ตม.1 เพื่อเป็นการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงการติดเชื้อรวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

สำหรับการให้บริการนอกสถานที่ (Mobile service) ในครั้งนี้เป็น การเปิดให้บริการในวันหยุดราช การ ตามโรงเรียนและโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีความประสงค์ในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก และเพื่อลดความแออัดและความหนาแน่นให้แก่ชาวต่างชาติ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 แต่เป็นการออกให้บริการในรูปแบบเดียวกันทุกอย่าง โดยส่วนของการให้บริการนั้นได้มีการดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการ

ด้านพล.ต.ต.ปิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการ ของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม.,พล.ต.ต.ปฎิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ตชด.ปฏิบัติราชการ สตม. และผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการให้มีบริการขอยู่ต่อและให้บริการ การอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกนอกเวลาราชการ เป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบ และเป็นมาตรการในการลดความแออัด ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ สตม.อีกด้วย!!

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม. และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################