“กรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 135 ล้านบาท!!

0
778

“กรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 135 ล้านบาท!!

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.กรมบัง คับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทย จำกัด ธนาคารซิตี้แบงค์ บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 370 คน มีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 370 เรื่อง ทุนทรัพย์ 267,356,756.08 บาท ผลไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 308 เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน 135,467,739,86 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.24 และภายในงานได้จัดให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษา และลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ ของทั้งสองฝ่าย เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย อีกทั้ง ยังเป็นการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ตลอดจนเป็นการสร้างสังคมที่เป็นสุขให้กับประชาชน!!

################################