เด็กโรงเรียนนครสวรรค์เจ๋งค้าว เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี2563

0
264
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

เด็กโรงเรียนนครสวรรค์เจ๋งค้าว เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี2563
นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2563 นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งระดับประเทศที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง จะเดินทางไปรับรางวัลในวันที่20กันยายน2563นี้