น่าน ปลัดอำเภอสองแคว เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา

0
98
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

น่าน ปลัดอำเภอสองแคว เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มเครือข่ายพลังสองแคว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ชูแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสองแคว เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านบริหารการจัดการกลุ่มองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มเครือข่ายพลังสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมีนายอุดม ทองสุข ประธานเครือข่ายพลังสองแคว และแกนนำเครือข่ายพลังสองแคว เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน