วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ

0
78
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ

คืนที่ผ่านมา (15 ก.ย.63) ห้ออาหาร ชั้น 3 โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีกิจกรรมเกษียณอายุราชการ“วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ” นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวปิดงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น บุคลกร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติและสร้างความสุขโดยมอบเพลงให้กับทุกคน

บรรยากาศพิธีการมีการกล่าวถึงการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป แต่ทุกคนก็มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย การมอบของที่ระลึกจากผู้อำนวยการกองต่างๆ แก่ผู้เกษียณ การสร้างความสุข ความบันเทิง โดยทีมงานครูโรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลา โดยได้รับแรงเชียร์และเสียงปรบมือภายในห้องอย่างล้นหลาม ทั้งนี้กิจกรรมในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

สำหรับในปีนี้มีผู้ที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย
1. นายวีรชัย พรรณราย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
2. นางพรทิพย์ ปาณศรี ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
3. นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
4. น.ส.ศศิพิมล ธนกิตต์สัญนพ ผู้อำนวยการกองคลัง
5. นางเยาวรัตน์ สังข์แก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
6. นางจิดาภา สุบิน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
7. นางอัจจิมา พรรณนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8. น.ส.มณฑิตา แก้วสุขศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
9. นายกร สงทองพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
10. นายสมพร กุมภกาญจน์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
11. นายวิทยา จันทร์เรือง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ภาพ : ข่าว : Photo : Kasem Limaphan :
WWW.Facebook.com/เกษม ลิมะพันธุ์ :
ประธานกรรมการสถานศึกษาร.ร.เกาะแต้วฯ