“ผู้แทนหลักสูตร พสบ.26 ร่วมแสดงความยินดีกับพล.ต.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ประธาน พสบ.26 ที่ได้รับโปรดเกล้าให้เข้ารับตำแหน่งใหม่ป็น เจ้ากรมจเรทหารบก !!

0
172

“ผู้แทนหลักสูตร พสบ.26 ร่วมแสดงความยินดีกับพล.ต.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ประธาน พสบ.26 ที่ได้รับโปรดเกล้าให้เข้ารับตำแหน่งใหม่ป็น เจ้ากรมจเรทหารบก !!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ กรมจเรทหารบก อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) กรุงเทพมหานคร ผู้แทนหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 26” (พสบ.26) นำโดย คุณวิชัย เวชกิจวาณิชย์ รองประธาน พสบ.26

เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่าน พล.ต.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ท่านประธาน พสบ.26 ได้รับโปรดเกล้าให้เข้ารับตำแหน่งใหม่ป็น เจ้ากรมจเรทหารบก ในโอกาสนี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านเจ้ากรมจเรทหารบกท่านใหม่ครับ!!

###############################