“เสมา 3 ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ของ กศน.กศน.อ.ปทุมราชวงศา !!

0
172
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“เสมา 3 ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ของ กศน.กศน.อ.ปทุมราชวงศา !!

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ของ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ณ ที่ว่าอำเภอปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการสำนักงาน กศน.นายธนูศิลป์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ และนายหรรษา ใจมิภักดิ์ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปทุมราชวงศาให้การต้อนรับ

รมช.ศธ. กล่าวว่าขอบคุณ กศน. อำเภอปทุมราชวงศา รวมถึงภาคีเครือข่ายและปราชญ์ชาวบ้าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชนที่สามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง

สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และผลิตภัณฑ์อาหารที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพของครูพันธุ์พิเศษ จาก กศน. ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนได้กินอิ่มนอนอุ่น จึงได้ฝากให้สำนักงาน กศน.เข้าไปต่อยอดโดยการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ แพ็กเกจจิ้ง ที่เปรียบเสมือนประตูด่านแรกของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายโดยการเปิดตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อาชีพและชุมชนต่อไป!!

ปรานี บุญยรัตน์ : ข่าว /ถ่ายภาพ

################################