ลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว

0
144

เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ปัจจุบันมีรายได้มีอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ (15 ตุลาคม 2563) ที่ผ่านมา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต พร้อมด้วย นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามคุณภาพชีวิตครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นทายาทของ นายสมชาย สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ขณะที่ขับรถพร้อมภรรยา บรรทุกน้ำยางเพื่อไปจำหน่าย ได้มีคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนขนาด 45 ยิงใส่ถูกบริเวณขา เหตุเกิดบริเวณถนนสายชนบทบ้านปรีกี-คลองใหม่หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยในการลงพื้นที่เยี่ยมและพบปะในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เยียวยาในพื้นที่ร่วมทีมลงพื้นที่

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้รับการเยียวยาตามมติ ครม.ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ฯ ทำอาชีพค้าขายเล็กน้อย หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้นำเงินช่วยเหลือเยียวยาก้อนแรก 50,000 บาท มาซื้อพันธุ์นกกระทาและพันธ์เป็ด เพื่อเพาะลูกขยายผลต่อเติม เป็นการเพาะพันธุ์ ไก่ไข่นกกระทา เพาะพันธุ์ไก่เบตง เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือน ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี 1 คน และมีลูกกำลังเรียนอยู่อีก 2 คน นอกจากนี้ ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ปลูกผัก ผลไม้ในบริเวณรอบบ้าน ทำให้ลดรายจ่ายอีกช่องทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของทุนการดำรงชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากตัวเงินเยียวยา เพื่อให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในการนำเงินเยียวยามาขยายต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสนับสนุนเพื่อให้ใช้เวลาอยู่ในสวนมากที่สุด