. พระครูนิวิฐปุญญากร(หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน)เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลหนองบัว โดยมีพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พร้อมบริจาคสร้าง46ล้านบาท

0
250

วันศุกร์ที่16ตุลาคม2563 เวลา 12.39 น. พระครูนิวิฐปุญญากร(หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน)เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลหนองบัว โดยมีพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ,ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว ,
นาย์ธีระวัฒน์ องอาจวาณิชย์
นายแพทย์ชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว ผู้บริหารและข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อำเภอหนองบัว และศิษย์ยานุศิษย์ หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยงบประมาณการก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดจำนวน 46ล้านบาท หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วนเป็นผู้อุปถัมภ์ในการจัดสร้าง