พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

0
142

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมทอดกฐินวัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมการทำบุญเป็นจำนวนมาก
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน และบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป ที่ วัดราษฏร์บูรณะ(วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี พอเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางมาร่วมทำบุญอย่างคับคั่ง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ทั้งสิ้น 3,697,154 บาท