ที่ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

0
124

#ที่ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วย บรรณาธิก่ารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ , รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์, บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์, หัวหน้าข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ,ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ,เลขานุการบรรณาธิการฯ ร่วมกันถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึก ภายหลังจากประชุมเพื่อมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ที่ประกอบไปด้วย สงขลา,พัทลุง,ตรัง,สตูล,ปัตตานี,ยะลา, และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 18 คน (ภาพเป็นข่าว)