ร้อยเอ็ด•••••• โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ และ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

0
134

ร้อยเอ็ด••••••
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ และ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม แชมป์ โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2563
ที่ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นาง วิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการตัดสินการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ที่ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การตัดสินการประกวดในครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ได้จัดทำ โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 โดยจัดการประกวดแข่งขันและมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นักเรียน ในโรงเรียน สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้ความรู้ความสามารถในตัวเองโดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประกันภัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการประกวด รูปแบบเพลง จำนวน 4 โรงเรียน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ชื่อเพลง อุ่นใจ พ.ร.บ
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ชื่อเพลง คุ้มภัยไส่ใจเธอ
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ชื่อเพลง ความสำคัญและประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ
รางวัลชมเชย โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ชื่อเพลง ดูแลเธออย่างดี
รูปแบบคลิปวิดีโอสั้น จำนวน 4 โรงเรียน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม เรื่อง ความคุ้มครองแบบครอบคลุม Coverage
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง HOLIDAY
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเสลภูมิ เรื่อง เพื่อคนที่คุณรัก
และรางวัลชมเชย โรงเรียน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เรื่อง ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
••••••••••
คณิต ไชยจันทร์. ภาพ!ข่าว