ศิษย์ตำหนักร่างทรงร่วมแห่ไหว้ครูบวงสรวงเทพเจ้าที่ตำบลไม้รูด ปีที่ 10 ที่ตำหนักร่างทรงบ้านไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

0
179

ศิษย์ตำหนักร่างทรงร่วมแห่ไหว้ครูบวงสรวงเทพเจ้าที่ตำบลไม้รูด ปีที่ 10 ที่ตำหนักร่างทรงบ้านไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ศิษย์ตำหนักร่างทรงจำนวนมากร่วมแห่กัน จัดพิธีไหว้ครูบวงสวงเทพเจ้าขึ้น พร้อมทําบุญเพื่อเป็นศิริมงคลต่อสําหนักร่างทรงด้วยในช่วงเช้า โดยมีนายภาณุวัฒน์ สีนะเดชะ เป็นประธานจุดเทียนชัย นายอนุสรณ์ เครือวิเศษ (บุญยัง) ร่างทรง เป็นประธานจุดธูปเทียน ก่อนร่วมพิธีจะมีการรําถวายบวงสรวงเทพเจ้า โดยเชื่อกันว่าเป็นหมอที่มีชาวบ้านทั่วสารทิศและประชาชนทั่วไป นับถือกันมาช้านานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ นอกจากมีการรักษาโรคต่างๆให้หายแล้ว ยังช่วยรักษาคนเจ็บป่วยที่ถูกผีเข้า ชาวบ้านจึงเลื่อมใสศรัทธากันเป็นจํานวนมาก

นายอนุสรณ์ ร่างทรง ได้กล่าวว่า ปีนี้ได้ตรงกับงานทอดกฐิณกันหลายแห่งจึงได้เลื่อนมาเป็นวันนี้ส่วนใหญ่จะจัดเดือนพฤศจิกายนแต่มีอุปสรรคหลายอย่าง จึงต้องจัดในเดือนนี้เท่าเสียว่าโดนฝนเต็มๆแต่ช่วงทําพิธีฝนหยุดตกทันทีเสร็จสิ้นฝนตกลงมาเป็นมหัศจรรย์จริงๆนายอนุสรณ์ร่างทรงยังได้กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามารักษาไม่ได้เรียกร้องเงินทอง เพียงแต่ผู้รักษาจะบริจาคให้ ตามแต่ศรัทธา ไม่มีก็รักษาได้ ถือว่าเป็นร่างทรงมาช่วยคนทุกข์ยาก คนเดือดร้อน ในการประกอบพิธีไหว้ครูจะมีขึ้นทุกปี ในเดือนในแต่ละเดือนว่าจะตรงในเดือนไหน แต่ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนตกมากเลยที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงการเคารพบูชาและน้อมรําลึกพระคุณของร่างทรง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ การจัดพิธีไหว้ครูบวงสวงเทพ ซึ่งมีผู้ที่นับถือเป็นจํานวนมากในแต่ละปีเข้าร่วมพร้อมด้วยโรงทานกว่า 20 โรงทานที่ร่วมสนุบสนุนเป็นประจําทุกปี

โดยในพิธีมีการแสดงสิงโตจากเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ในแต่ละปีอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้โปรยทาน จับของรางวัล เช่น ห้อมหุงข้าวไฟฟ้า พัดลม และเต่าแก๊สพร้อมด้วยวัตถุมงคลของท่านเจ้าอาสวัดห้วงโสมโดยมีประชาชน เข้าร่วมในพิธีกว่า 500 คนและร่วมกันโปรยทานอีกด้วย/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด