“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระ ราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี !!

0
406

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระ ราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี !!

วันที่ 26 ต.ค.63 เวลา 09.09 น. โดย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัว หน้ากลุ่มงาน นโยบายแผน และ การข่าว พร้อมด้วย พ.อ.อิธิกร ศิริวัลย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ปข.นส.จันติรา ดำแก้ว เกษตรอำเภอหัวหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เข้าร่วม พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (ประธาน)ในพิธี ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน ให้กับนาย จักรภพ แสงแก้ว บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 14 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้แก่เกษตรกรและราษฎร ได้มีสายพันธุ์ที่ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################