“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมประชุมคณะอนุกรรม การศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้านบังคับใช้กฎหมาย!!

0
125

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมประชุมคณะอนุกรรม การศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้านบังคับใช้กฎหมาย!!

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.พ.อ.พัทธพัส ไชยวิเศษ รอง หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้านบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

################################