“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563!!

0
111

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563!!

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น/ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

################################