“กอ.รมน.จว.ประจวบฯนำถุงยัง ชีพ”มูลนิธิพระราหู”มอบให้คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบฯ เพื่อเป็นการสมทบ โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กพิการ!!

0
164

“กอ.รมน.จว.ประจวบฯนำถุงยัง ชีพ”มูลนิธิพระราหู”มอบให้คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบฯ เพื่อเป็นการสมทบ โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กพิการ!!

วันที่ 29 ต.ค.63 เวลา 12.45 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและมอบถุงยัง ชีพจาก“มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับ นางสาวกัลยรัตน์ ยิ้มแย้ม,นายวิธาน เดชวงษา,นางสาวพิชญาพร คงนาค คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำหน่วยบริการสามร้อยยอด และนางสาวจันทร์ฉาย บุญสมเชื้อ พี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อเป็นการสม ทบโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กพิการ ในพื้นที่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

################################