“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะในโอกาสเดินทางมาประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จว.ขอนแก่น!!

0
131

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะในโอกาสเดินทางมาประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จว.ขอนแก่น!!

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงายนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว. ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น และลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีผู้เข้าร่วมให้การต้อนรับได้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่นนำโดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค,หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนกลางสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายอำเภอทุกอำเภอและเกษตรอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น,นายกเทศมนตรีเมืองทุกเมือง,ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาอุตสาหกรรม!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

################################