“ผบช.สตม.ห่วงใยประชาชน แจ้งลอยกระทงแบบ New Normal สร้างความอุ่นใจลอยกระทงปี 2563 สืบสานประเพณีอย่างปลอดภัย!!

0
130

“ผบช.สตม.ห่วงใยประชาชน แจ้งลอยกระทงแบบ New Normal สร้างความอุ่นใจลอยกระทงปี 2563 สืบสานประเพณีอย่างปลอดภัย!!

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.63 คณะทำงานโฆษก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)นำโดย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม.ในฐานะโฆษก สตม., พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รองโฆษก สตม.,พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2/รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม./รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม./เลขานุการกองงานโฆษก สตม. และพ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1/ผู้ช่วยเลขานุการกองงานโฆษก สตม. ร่วมกันเปิดเผยว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้มีความห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2563 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อแจ้งเตือนและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 แบบ New Normal พร้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมดูแลสร้างความมั่นใจ อุ่นใจให้กับประชาชนในช่วงลอยกระทง ได้สืบสานประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นอย่างปลอดภัย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการลอยกระทงประจำปี 2563 แบบ New Normal ที่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนี้
-หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
-พกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือบ่อย ๆ
-ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง สถานที่ เที่ยวบิน เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง
-ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามาตรการดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย และหากพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ท่านอยู่ หรือที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th หรือโทรสายด่วน สตม. 1178 ได้ทันที!!

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม. และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################