“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมกลั่นกรองผู้ขออนุญาตซื้อ มีใช้ สั่งนำเข้าวัตถุระเบิด จังหวัดขอนแก่น!!

0
66

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมกลั่นกรองผู้ขออนุญาตซื้อ มีใช้ สั่งนำเข้าวัตถุระเบิด จังหวัดขอนแก่น!!

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.ร.ต. จักรกฤษณ์ วรรณปะเก จนท.ปฏิบัติการฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ขออนุญาตซื้อ มีใช้ สั่งนำเข้าวัตถุระเบิด จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

################################