“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัตภารกิจในการจัดระเบียบสังคม!!

0
97

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัตภารกิจในการจัดระเบียบสังคม!!

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.30 น.นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านการข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัตภารกิจในการจัดระเบียบสังคม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประธาน ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และกรมการปกครองได้แจ้งแผนปฏิบัติกรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2563 ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดรวมทั้งอาชญกรรมในด้านอื่นๆ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด – 19) ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจในร้านดังต่อไปนี้

-โซ่ห่วย
-Derajazz
-Ubar
-99 Vintage
-Roo
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

################################