“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อน รับคณะนักวิ่งเทิดพระเกียรติ จากนครศรีธรรมราช สู่พระบรมมหาราชวัง แสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์!!

0
93

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อน รับคณะนักวิ่งเทิดพระเกียรติ จากนครศรีธรรมราช สู่พระบรมมหาราชวัง แสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์!!

(คลิป)

เมื่อวันที่18 พ.ย.63 เวลา 08.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมด้วย พ.ต. ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลฯ, นายทรงศักดิ์  รุ่งรัศมี ปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอบางสะพานน้อย,นายอานนท์ ริมประภานุกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง, กองอาสารักษาดินแดน อำเภอบางสะพานน้อยที่ 5, ร.ท.วชิรวิชญ์ สังข์ทองผู้แทนศูนย์การทหารราบ พร้อมกำลังพล 50 นาย พร้อมรถพยาบาลโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์,ตำรวจ สภ.อ.บางสะพานน้อย

ให้การต้อนรับเข้าร่วมวิ่งและให้กำลังใจตามเส้นทางที่ พ.อ.ธวัชชัย ทับทิมสงวน พร้อมคณะนักวิ่งเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ เส้นทางรอยต่อเขตจังหวัดชุมพรกับอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

################################