มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใยผู้ประสบภัยหนาว จัดทีมลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 43 จังหวัด

0
251

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใยผู้ประสบภัยหนาว จัดทีมลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 43 จังหวัด
.
ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบหมายให้นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ นายอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิฯ นายพินัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และทีมงานสังคมสงเคราะห์ จัดทีมออกเดินทางมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารภาคเหนือ และภาคอีสาน ประจำปี 2563 พร้อมประสานมูลนิธิและสมาคมจีนประจำจังหวัด เป็นผู้แทนในการมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาวในภาคและพื้นที่อื่น ๆ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 43 จังหวัด พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารรวม 8 หลัง และถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภค รวม 28 ถังในพื้นที่ ๆ ขาดแคลน รวมมูลค่าการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 26.2 ล้านบาท
.
โดยในวันนี้ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 63) นายอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยไร่ อ.เด่นชัย และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
และในวันเดียวกันนี้ นายพินัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฯ ได้มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณวัดวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว และตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายยงยุทธ โชตยะกุล ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพิจิตรสามัคคีการกุศล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิพิจิตรสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี รวมจำนวนชุดผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ออกแจกจ่ายในวันนี้ทั้งสิ้น 1,500 ชุด
.
และในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำหนดออกบรรเทาทุกข์มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน และพิษณุโลก ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน