ส่งเสริมกีฬา พัฒนาบ้านเกิด#สุวิทย์ จินดาเจี่ย เรขานุการกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา

0
57

21/11/63/จ.ราชบุรี/ข่าว/ ส่งเสริมกีฬา พัฒนาบ้านเกิด#สุวิทย์ จินดาเจี่ย เรขานุการกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา คณะที่ปรึกษา(กต.ตร)ติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจภูธรภาค 7ปรับปรุง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบางกระ ม1 ต.หนองกลางนา อ.เมืองจ.ราชบุรีเพื่อมอบให้ประชาชน เยาวชนเล่นกีฬานันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดมอบให้ประชาชน เยาวชน.ต.หนองกลางนาและขอขอบคุณ(คุณบอล)ร้านอาณาจักรไฟฟ้าราชบุรีสนับสนุนมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี