สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แนะผู้ใช้ยา “รู้ประเภทและปริมาณ คือหลักกินยาปลอดภัย”

0
71

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แนะผู้ใช้ยา “รู้ประเภทและปริมาณ คือหลักกินยาปลอดภัย”
นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในปี 2563 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้มีการจัดงาน “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ (World Antibiotic Awareness Week)” ในระหว่างวันที่ 18 – 24 พ.ย. 63 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ซึ่งจากสภาพปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อไม่ถูกต้องเหมาะสมนี้เอง จึงทำให้เชื้อแบคทีเรียมีการปรับตัวดื้อยา และทำให้ยาหลายชนิดไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่เคยรักษาได้อีกต่อไป ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ประมาณ 7 แสนราย ซึ่งหากปล่อยให้สภาพปัญหานี้ดำรงอยู่ต่อไป คาดว่าในปี 2593 หรือระยะเวลา 30 ปี ต่อไปจากนี้ จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงถึง 10 ล้านคน และสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 3 พันล้านล้านบาท
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์เชื้อโรคดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะของประเทศไทย ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาโรคนานขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจแก่สังคมมีการประมาณการว่าในแต่ละปี คนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ประมาณ 88,000 คน และเสียชีวิตจากเชื้อเหล่านี้ ประมาณ 38,000 คน คิดเป็นความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมกันถึง 46,000 ล้านบาท ยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายด้านยาที่ต้องนำมาใช้ในการรักษาแต่ไม่ได้ผล คิดเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปี
จากข้อมูลการใช้ยา พบว่า ประเทศไทย มีการใช้ยาต้านจุลชีพสูงเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มยาที่ใช้ทั้งหมดซึ่งสูงกว่ายารักษาโรคมะเร็งที่โดยปกติจัดว่าเป็นกลุ่มยาที่มีมูลค่าต้นทุนค่อนข้างสูง และพบว่ามีแนวโน้มที่ประชาชนมีพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผลเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เมื่อกินเข้าไปทุกครั้ง ก็จะทำให้เกิดเชื้อดื้อยา บางคนเป็นหวัดพร้อมเจ็บคอ จะไปซื้อยาอมมาบรรเทาอาการ ข้อควรรู้ก็คือ ยาอมบางชนิดจะผสมยาปฏิชีวนะไว้ เมื่อกินเข้าไปทุกครั้งก็จะทำให้เกิดเชื้อดื้อยามากขึ้น ตรงนี้คนที่ไปซื้อยากินเองควรถามเภสัชกรทุกครั้ง ว่ายาอมที่จ่ายให้มามีส่วนผสมยาปฏิชีวนะไว้หรือไม่ ถ้ามีก็ไม่ควรซื้อมากิน นอกจากนี้ สิ่งที่หลายคนมักจะได้คู่กันมาก็คือ ยาแก้อักเสบ ชื่อยาที่มักใช้เรียกแทนยาปฏิชีวนะ ซึ่งแม้จะได้มากินเพิ่มเพื่อบรรเทาอาการก็ไม่มีประโยชน์อะไร เนื่องจาก หวัดเกิดจากเชื้อไวรัส ขณะที่ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย พึงระลึกว่า ปริมาณและประเภทของยา คือ สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ หากต้องการกินยาเพื่อบรรเทาอาการ อย่าได้กินเกินขนาด หวังหายไว เพราะอาจได้รับอันตรายมากขึ้นด้วยเช่นกัน นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวแนะนำประชาชนด้วยความห่วงใยในท้ายที่สุด