เช้านี้เวลา.07.00 น.. คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป เดินทาง ณ.สนามบิสุวรรณภูมิ เพื่อลัดฟ้าไปจังหวัดเชียงราย เดินทางไปบรรยาย เรื่อง”ผู้นำประชาธิปไตย กับวิถีปกติ”

0
127
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เช้านี้เวลา.07.00 น..
คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป เดินทาง ณ.สนามบิสุวรรณภูมิ เพื่อลัดฟ้าไปจังหวัดเชียงราย เดินทางไปบรรยาย เรื่อง”ผู้นำประชาธิปไตย กับวิถีปกติ” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา.15.00 น.โดยวุฒิสภาจัดโครงการ สร้างเสริมความพร้อม แก่ท้องถิ่น หลักสูตร. “กระบวนการสร้างเสริมผู้นำนักประชาธิปไตย “( New Normal) แบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 1/2564 ณ.ห้องบอลรูม โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย และอีก จังหวัด เชียงใหม่ และ จ.พะเยา ทั้งสาม จว. ทำให้ประชาชน ทั้ง 3 จังหวัดมีความตื่นตัว อยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาฟังวิถีชีวิตใหม่ๆหลักสูตร”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำที่คุณหมอได้บรรยาย เรื่อง. แก้ปัญหาความยากจน ความพอเพียงเรื่องชุมชนความเป็นอยู่ ควบคู่กับผู้นำนักประชาธิปไตยใหม่ๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพซึ่งคุณหมอได้เปิดโอกาศให้ผุ้เข้าร่วมร่วมโครงการไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ บรรยายวิถีชุมชนมีความเหลื่อมล้ำและแตกต่างอย่างไร. หรึ…เข้าไปดูในเพจ FB. ของคุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป และมูลนิธิสถาบันพัฒนาประชาสังคม (CsDi)ได้คับ