“อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาศวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี!!

0
314

“อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาศวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี!!

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาศวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ซึ่งในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
2.โรงเรียนวัดเจ้าอาม
3.โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
4.โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ และ 5.โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

###############################