“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมสัมมนาโครงการ “สันติสุขชายแดนใต้ ดอกไม้หลากสี”

0
267

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมสัมมนาโครงการ “สันติสุขชายแดนใต้ ดอกไม้หลากสี”

วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2563 เวลา 09.30 น.ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิ การการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการ ฯ พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ ตัวแทนจากส่วนราชการ และ ภาคประชาชน เข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง ร่วม 700 คน

สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีสัมมนาภายใต้โครงการ “สันติสุขชายแดนใต้ ดอกไม้หลากสี” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติภาพ และการพัฒนาเศรษฐ กิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีตัวแทนภาคประชาชนจากกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมเสนอประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ก่อนที่จะเปิดการสัมมนามีการแสดงของวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา ที่นำบทเพลงท้องถิ่น เพลงไทย และเพลงสากล มาบรรเลงสร้างบรรยากาศได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาถือโอกาสในการเข้าร่วมสัมมนา พบปะ และพูดคุยกับผู้เข้าร่วมจากปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ถึงแนว ทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งสามารถนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################